โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑) จำนวน ๒ หน้า กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลบางขัน

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2564 เปิด 447 ครั้งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑) จำนวน ๒ หน้า กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลบางขัน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบไว้ข้างต้น


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.