โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงก่อสร้างห้องบริการกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และห่อง ANC

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เปิด 409 ครั้งประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงก่อสร้างห้องบริการกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และห่อง ANC ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบไว้ข้างต้น


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.