โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เปิด 389 ครั้งประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบไว้ข้างต้น


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.