โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (แบบ สขร.๑) โรงพยาบาลบางขัน

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เปิด 203 ครั้งผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (แบบ สขร.๑) โรงพยาบาลบางขัน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบไว้ข้างต้น


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.