โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

เรื่องขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว( รายวัน )ด้วยเงินนอกงบประมาณ ของโรงพยาบาลบางขัน

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เปิด 151 ครั้งด้วย โรงพยาบาลบางขัน มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ด้วยเงินนอกงบประมาณ ของโรงพยาบาลบางขัน จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ดังนี้.- 1. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร 1.1 ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบไว้ข้างต้น


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.