โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องบริการงานเทคนิคการแพทย์และห้องบริการ ANC

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เปิด 165 ครั้งโรงพยาบาลบางขัน มีความประสงค์ จะ จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องบริการงานเทคนิคการแพทย์และห้องบริการ ANC โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดตามเอกสารที่แนบไว้ข้างต้น


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.