โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล และตำแหน่งพนักงานซักฟอก

ประกาศโดย Admin


ประกาศวันที่ 4 มกราคม 2565 เปิด 143 ครั้งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกขงบประมาณ(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล และตำแหน่งพนักงานซักฟอก


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.