โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีอิเลกทรอนิกส์ (e-bibding)

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 14 มกราคม 2565 เปิด 153 ครั้งเนื่องด้วยทางโรงพยาบาลบางขันจะมีการ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีอิเลกทรอนิกส์ (e-bibding) ซึ่งจะมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบไว้ข้างต้นแล้ว


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.