โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2565 เปิด 31 ครั้งเนื่องด้วยโรงพยาบาลบางขันได้มีการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)จำนวน 1 รายการ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบไว้ข้างต้นแล้ว


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.