โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

ประกวดราคาจัดซื้อ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ตามประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 25 เมษายน 2565 เปิด 37 ครั้งเนื่องด้วยทางโรงพยาบาลบางขัน ประกวดราคาจัดซื้อ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ตามประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบไว้ข้างต้นแล้ว


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.