โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

ขยายเวลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี รอบที่ 2

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เปิด 691 ครั้งบัดนี้ ระยะเวลาการสมัครได้สิ้นสุดลงแล้วแต่จำนวนผู้สมัครตำแหน่งดังกล่าวมีจำนวนน้อย ดังนั้น โรงพยาบาลบางขันจำใคร่ขอขยายเวลาการรับสมัครออกไปอีกจากวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 จนกระทั่งถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 และสอบคัดเลือกในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.