โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรารา

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เปิด 1407 ครั้งรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานประจำกลุ่มการพยาบาล งานผู้ป่วยใน ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล อัตราค่าจ้าง 300 บาท/วัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.