โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เปิด 515 ครั้ง- ขออนุมัติแผนการใช้งบประมาณ 2562
- รายงานตัวชี้วัด 4 มิติปี 2562
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบไว้ ดังนี้


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.