โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.
ที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์เเนบ
ว/ด/ป ที่ประกาศ
#
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 (แบบ สขร.๑) โรงพยาบาลบางขัน ดาวโหลด 14 มิถุนายน 2564
#
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 (แบบ สขร.๑) โรงพยาบาลบางขัน ดาวโหลด 14 มิถุนายน 2564
#
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (แบบ สขร.๑) โรงพยาบาลบางขัน ดาวโหลด 14 มิถุนายน 2564
#
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (แบบ สขร.๑) โรงพยาบาลบางขัน ดาวโหลด 14 มิถุนายน 2564
#
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงก่อสร้างห้องบริการกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และห่อง ANC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) ดาวโหลด 1 มิถุนายน 2564

ทั้งหมด 93 จำนวนหน้า : 19 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] Next>>

Copyright โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.