โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.
ที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์เเนบ
ว/ด/ป ที่ประกาศ
#
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงก่อสร้างห้องบริการกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และห่อง ANC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) ดาวโหลด 1 มิถุนายน 2564
#
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวโหลด 17 พฤษภาคม 2564
#
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงก่อสร้างห้องบริการกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และห่อง ANC ดาวโหลด 17 พฤษภาคม 2564
#
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑) จำนวน ๒ หน้า กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลบางขัน ดาวโหลด 28 เมษายน 2564
#
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑) กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลบางขัน ดาวโหลด 26 เมษายน 2564

ทั้งหมด 89 จำนวนหน้า : 18 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] Next>>

Copyright โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.