โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.
ที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์เเนบ
ว/ด/ป ที่ประกาศ
#
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2565 แบบ-สขร.๑ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลบางขัน จ.นครศรีธรรมราช ดาวโหลด 11 พฤษภาคม 2565
#
ประกวดราคาจัดซื้อ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ตามประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวโหลด 25 เมษายน 2565
#
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) ดาวโหลด 19 เมษายน 2565
#
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 แบบ-สขร.๑ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลบางขัน จ.นครศรีธรรมราช ดาวโหลด 10 กุมภาพันธ์ 2565
#
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีอิเลกทรอนิกส์ (e-bibding) ดาวโหลด 14 มกราคม 2565

ทั้งหมด 103 จำนวนหน้า : 21 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>

Copyright โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.