โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.
ที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์เเนบ
ว/ด/ป ที่ประกาศ
#
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลบางขัน ดาวโหลด 6 ตุลาคม 2563
#
ข้อ 5.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ดาวโหลด 1 กันยายน 2563
#
ประกาศ ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ดาวโหลด 1 กันยายน 2563
#
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลบางขัน ดาวโหลด 21 สิงหาคม 2563
#
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงพยาบาลบางขัน ดาวโหลด 17 สิงหาคม 2563

ทั้งหมด 67 จำนวนหน้า : 14 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>

Copyright โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.