โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.
ที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์เเนบ
ว/ด/ป ที่ประกาศ
#
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลบางขัน ดาวโหลด 23 ธันวาคม 2563
#
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน-พฤศจิกายน-๒๕๖๓-แบบ-สขร.๑ โรงพยาบาลบางขัน จ.นครศรีธรรมราช ดาวโหลด 15 ธันวาคม 2563
#
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวโหลด 15 ธันวาคม 2563
#
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป โรงพยาบาลบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวโหลด 14 ธันวาคม 2563
#
EB 3 ข้อ ผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง 2563 โรงพยาบาลบางขัน ดาวโหลด 27 พฤศจิกายน 2563

ทั้งหมด 78 จำนวนหน้า : 16 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] Next>>

Copyright โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.