โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.
ที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์เเนบ
ว/ด/ป ที่ประกาศ
#
EB8. รายงานการประเมิณผลการปฏิบัติงานราชการประจำปีของบุคลากรภายในหน่วยงานรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 63 (เมษายน - กันยายน) โรงพยาบาลบางขัน ดาวโหลด 23 ธันวาคม 2563
#
EB 4 หน่วยงานมีมาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลบางขัน ดาวโหลด 22 ธันวาคม 2563
#
ข้อ 1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) โรงพยาบาลบางขัน ดาวโหลด 15 ธันวาคม 2563
#
ข้อ 1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบางขัน ดาวโหลด 15 ธันวาคม 2563
#
ข้อ 1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 โรงพยาบาลบางขัน ดาวโหลด 15 ธันวาคม 2563

ทั้งหมด 87 จำนวนหน้า : 18 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] Next>>

Copyright โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.