โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.
ที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์เเนบ
ว/ด/ป ที่ประกาศ
#
EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ดาวโหลด 5 พฤษภาคม 2564
#
บันทึกข้อความนำข้อมูลการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูป ขึ้นประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ดาวโหลด 21 เมษายน 2564
#
EB6. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลบางขัน ดาวโหลด 15 มีนาคม 2564
#
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการ กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวโหลด 11 มีนาคม 2564
#
ประกาศEB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน กลไก หรือ การวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ดาวโหลด 5 มีนาคม 2564

ทั้งหมด 95 จำนวนหน้า : 19 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] Next>>

Copyright โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.