โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.
ที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์เเนบ
ว/ด/ป ที่ประกาศ
#
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจําปีงบประมาณ 2564 ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำโรงพยาบาลบางขัน ดาวโหลด 29 มกราคม 2564
#
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลบางขัน(รายวัน) ดาวโหลด 30 พฤศจิกายน 2563
#
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลบางขัน ดาวโหลด 10 กันยายน 2563
#
ประกาศโรงพยาบาลบางขัน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ดาวโหลด 20 กรกฎาคม 2563
#
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินนอกงบประมาณ ดาวโหลด 20 พฤษภาคม 2563

ทั้งหมด 18 จำนวนหน้า : 4 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>

Copyright โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.