โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.
    ทันตกรรม

          

คลินิกทันตกรรม : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 น. - 11.30 น.
                                                        เวลา 13.00 น. - 16.00 น.(สำหรับคนไข้ที่นัดไว้)

และ 16.00 น. - 20.00 น. (นอกเวลา)
วันศุกร์  เวลา 08.00 น. - 12.00 น. (ให้บริการครึ่งวันเช้า)
วันเสาร์  เวลา 08.00 น. - 16.00 น. (นอกเวลา)

โทร 075-371025 / แฟกซ์ 075-371024

Copyright © โรงพยาบาลบางขัน ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.