โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.
    วิสัยทัศน์-พันธกิจ

          

โรงพยาบาลชุมชนที่ดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานต่อเนื่องถึงชุมชน ผู้รับบริการพึงพอใจ เจ้าหน้าที่มีความสุข 

 


โทร 075-371025 / แฟกซ์ 075-371024

Copyright © โรงพยาบาลบางขัน ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.