ตารางการให้บริการ
"คลินิคผู้ป่วยนอก" โรงพยาบาลบางขัน

วัน 08:00-12:00 13:00-16:00
วันจันทร์ คลินิกเบาหวาน (จำนวน 40 คน) -
วันอังคาร คลินิกเบาหวาน (จำนวน 40 คน) คลินิกโรคความดันโลหิตสูง (ผู้ป่วยไม่เจาะเลือด) (จำนวน 40 คน)
วันพุธ คลินิกโรงถุงลมโป่งพอง ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน คลินิกโรคหอบหืด ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน คลินิกโรคถุงลมโป่งพอง ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน คลินิกโรคหอบหืดทุกวันพุธสััปดาห์ที่ 4 ของเดือน
วันพฤหัสบดี คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยรายใหม่ * ทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน (ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง) คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยรายใหม่ * ทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน (ผู้ป่วยเบาหวาน)
วันศุกร์ คลินิกโรคความดันโลหิตสูง (ผู้ป่วยงดน้ำ+อาหารเจาะเลือด ) (จำนวน 40 คน) คลินิก วัณโรค

** หมายเหตุ : ในวันที่นัดคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะไม่นัดผู้ป่วยมาเจาะเลือดและรับยาในวันเดียวกัน