ติดต่อเรา

โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 ม.1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
โทร 075-371025 แฟกซ์ 075-371024