||


Bangkhan Hospital

โรงพยาบาลบางขัน

ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ ทำงานเป็นทีม

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง นโยบายโรงพยาบาลสีเขียว Green & Clean Hospital
By Feb 22, 2024
     โรงพยาบาลบางขันมีนโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ...
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่ง
By Feb 7, 2023
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่ง     &nb...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน