ข่าวประชาสัมพันทธ์

เรื่อง นโยบายโรงพยาบาลสีเขียว Green & Clean Hospital
By Feb 22, 2024
     โรงพยาบาลบางขันมีนโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ...
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่ง
By Feb 7, 2023
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่ง     &nb...