ข่าวสารกิจกรรม

----------------------------------------------------------------

เรื่อง นโยบายโรงพยาบาลสีเขียว Green & Clean Hospital

     โรงพยาบาลบางขันมีนโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่โรงพยาบาลสีเขียวอนามัย (Green & Clean Hospital) เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย โรงพยาบาลบางขันจึงประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลสีเขียว **รายละเอียดตามประกาศแนบ Download

Continue Reading

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(งานการพยาบาลผู้ป่วยใน)

ด้วย โรงพยาบาลบางขัน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยใน รายละเอียดตามไฟล์แนบยื่นสมัครได้ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 – 15:00 Download

Continue Reading