ข่าวสารกิจกรรม

----------------------------------------------------------------

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ด้วย โรงพยาบาลบางขัน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม รายละเอียดตามไฟล์แนบ ยื่นสมัครได้ตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2566 – 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 – 15:00 Download

Continue Reading

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โรงพยาบาลบางขัน จ.นครศรีธรรมราช

1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2567 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ 3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์

Continue Reading

**แก้ไข** ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก(ทำความสะอาด)

ด้วย โรงพยาบาลบางขัน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก(ทำความสะอาด) รายละเอียดตามไฟล์แนบยื่นสมัครได้ตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2566 – 6 ตุลาคม 2566 **เนื่องจากประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก ลงวันที่ 26 กันยายน 2566 ดังกล่าวมีความผิดพลาดในส่วนวันเดือนปีที่รับสมัคร วันกำหนดสอบคัดเลือก และวันประกาศผล ทำให้ประกาศฉบับดังกล่าวเป็นโมฆะ) Download

Continue Reading