ข่าวสารกิจกรรม

----------------------------------------------------------------

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภันฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) ตามประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบไว้

Click here

Continue Reading

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภันฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) ตามประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบไว้

Click here

Continue Reading

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(งานการพยาบาลผู้ป่วยใน)

ด้วย โรงพยาบาลบางขัน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(งานการพยาบาลผู้ป่วยใน) รายละเอียดตามไฟล์แนบยื่นสมัครได้ตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 2567 – 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 – 15:30 Download

Continue Reading