ข่าวสารกิจกรรม

----------------------------------------------------------------

เรื่องมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนโรงพยาบาลบางขัน ภายใต้โครงการ ”คนนคร วินัยจราจร 100 เปอร์เซ็นต์

เรื่องมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนโรงพยาบาลบางขัน ภายใต้โครงการ ”คนนคร  วินัยจราจร 100 เปอร์เซ็นต์ Download

Continue Reading

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตามเอกสารแนบ ยื่นสมัครได้ตั้งแต่ 25 กรกฏาคม 2566 – 28 สิงหาคม 2566 Download

Continue Reading

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( รายเดือน ) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตามเอกสารแนบ ยื่นสมัครได้ตั้งแต่ 3 กรกฏาคม 2566 – 21 สิงหาคม 2566 Download

Continue Reading