ข่าวสารกิจกรรม

----------------------------------------------------------------

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก(ทำความสะอาด) งานการพยาบาลผู้ป่วยใน

ด้วย โรงพยาบาลบางขัน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก(ทำความสะอาด) งานการพยาบาลผู้ป่วยใน รายละเอียดตามไฟล์แนบยื่นสมัครได้ตั้งแต่ 21 มีนาคม 2567 – 28 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 – 15:00 Download

Continue Reading

ประกาศโรงพยาบาลบางขัน เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยเรื่องการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา

รายละเอียดตามไฟล์แนบ Download

Continue Reading