ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายวัน)โรงพยาบาลบางขัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ผู้ช่วยทันตแพทย์)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายวัน)โรงพยาบาลบางขัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ผู้ช่วยทันตแพทย์)

administrator

Leave A Comment