ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

    ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 550 บาท จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ของโรงพยาบาลบางขัน โดยได้แนบรายละเอียดและคุณมบัติในตำแหน่งดังกล่าวไว้ในเอกสารที่แนบไว้ข้างต้นแล้ว

administrator

Leave A Comment