รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายเดือน)

    ด้วย โรงพยาบาลบางขัน จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายเดือน) ใน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานประจำ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบไว้ข้างต้น

administrator

Leave A Comment