เรื่องขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว( รายวัน )ด้วยเงินนอกงบประมาณ ของโรงพยาบาลบางขัน

  ขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว( รายวัน )ด้วยเงินนอกงบประมาณ ของโรงพยาบาลบางขัน ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล งานผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช ขอขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 จนกระทั่งถึงวันที่่ 23 มกราคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบไว้

administrator

Leave A Comment