ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว( รายวัน )ด้วยเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักโภชนากร

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว( รายวัน )ด้วยเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักโภชนากร

 ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 จนกระทั่งถึงวันที่่ 22 พฤษภาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบไว้

administrator

Leave A Comment