ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

( รายเดือน ) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตามเอกสารแนบ

ยื่นสมัครได้ตั้งแต่ 3 กรกฏาคม 2566 – 21 สิงหาคม 2566
administrator

Leave A Comment