**แก้ไข** ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก(ทำความสะอาด)

ด้วย โรงพยาบาลบางขัน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก(ทำความสะอาด)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ยื่นสมัครได้ตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2566 – 6 ตุลาคม 2566
 **เนื่องจากประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก ลงวันที่ 26 กันยายน 2566 ดังกล่าวมีความผิดพลาดในส่วนวันเดือนปีที่รับสมัคร วันกำหนดสอบคัดเลือก และวันประกาศผล ทำให้ประกาศฉบับดังกล่าวเป็นโมฆะ)
administrator

Leave A Comment