ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ด้วย โรงพยาบาลบางขัน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ยื่นสมัครได้ตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2566 – 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 – 15:00
administrator

Leave A Comment