ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา

ด้วย โรงพยาบาลบางขัน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา

– พยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลผู้คลอด ( 1 อัตรา )
– พยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน ( 1 อัตรา )
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ยื่นสมัครได้ตั้งแต่ 5 มิถุนายน 2567 – 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 – 15:00
administrator

Leave A Comment