ข่าวสารกิจกรรม

----------------------------------------------------------------

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา

ด้วย โรงพยาบาลบางขัน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา – พยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลผู้คลอด ( 1 อัตรา )– พยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน ( 1 อัตรา )รายละเอียดตามไฟล์แนบยื่นสมัครได้ตั้งแต่ 5 มิถุนายน 2567 – 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 – 15:00 Download

Continue Reading

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(งานการพยาบาลผู้ป่วยใน)

ด้วย โรงพยาบาลบางขัน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(งานการพยาบาลผู้ป่วยใน) รายละเอียดตามไฟล์แนบยื่นสมัครได้ตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 2567 – 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 – 15:30 Download

Continue Reading

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก(ทำความสะอาด) งานการพยาบาลผู้ป่วยใน

ด้วย โรงพยาบาลบางขัน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก(ทำความสะอาด) งานการพยาบาลผู้ป่วยใน รายละเอียดตามไฟล์แนบยื่นสมัครได้ตั้งแต่ 21 มีนาคม 2567 – 28 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 – 15:00 Download

Continue Reading

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(งานการพยาบาลผู้ป่วยใน)

ด้วย โรงพยาบาลบางขัน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยใน รายละเอียดตามไฟล์แนบยื่นสมัครได้ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 – 15:00 Download

Continue Reading

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ด้วย โรงพยาบาลบางขัน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม รายละเอียดตามไฟล์แนบ ยื่นสมัครได้ตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2566 – 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 – 15:00 Download

Continue Reading

**แก้ไข** ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก(ทำความสะอาด)

ด้วย โรงพยาบาลบางขัน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก(ทำความสะอาด) รายละเอียดตามไฟล์แนบยื่นสมัครได้ตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2566 – 6 ตุลาคม 2566 **เนื่องจากประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก ลงวันที่ 26 กันยายน 2566 ดังกล่าวมีความผิดพลาดในส่วนวันเดือนปีที่รับสมัคร วันกำหนดสอบคัดเลือก และวันประกาศผล ทำให้ประกาศฉบับดังกล่าวเป็นโมฆะ) Download

Continue Reading

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตามเอกสารแนบ ยื่นสมัครได้ตั้งแต่ 25 กรกฏาคม 2566 – 28 สิงหาคม 2566 Download

Continue Reading

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( รายเดือน ) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตามเอกสารแนบ ยื่นสมัครได้ตั้งแต่ 3 กรกฏาคม 2566 – 21 สิงหาคม 2566 Download

Continue Reading

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว( รายวัน )ด้วยเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักโภชนากร

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว( รายวัน )ด้วยเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักโภชนากร  ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 จนกระทั่งถึงวันที่่ 22 พฤษภาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบไว้ Download

Continue Reading

เรื่องขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว( รายวัน )ด้วยเงินนอกงบประมาณ ของโรงพยาบาลบางขัน

  ขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว( รายวัน )ด้วยเงินนอกงบประมาณ ของโรงพยาบาลบางขัน ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล งานผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช ขอขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 จนกระทั่งถึงวันที่่ 23 มกราคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบไว้ Download

Continue Reading