ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) การจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องบริการงาน ANC