เรื่องมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนโรงพยาบาลบางขัน ภายใต้โครงการ ”คนนคร วินัยจราจร 100 เปอร์เซ็นต์