ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) งานปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก (Built In) ขนาดพื้นที่ใช้สอย ๕๕๘ ตารางเมตร จำนวน ๑ งาน