ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(งานการพยาบาลผู้ป่วยใน)

ด้วย โรงพยาบาลบางขัน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยใน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ยื่นสมัครได้ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 – 15:00
administrator

Leave A Comment