เรื่อง นโยบายโรงพยาบาลสีเขียว Green & Clean Hospital

     โรงพยาบาลบางขันมีนโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่โรงพยาบาลสีเขียวอนามัย (Green & Clean Hospital) เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย โรงพยาบาลบางขันจึงประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลสีเขียว

**รายละเอียดตามประกาศแนบ

administrator

Leave A Comment