สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน มกราคม พ.ศ 2567 – มีนาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบางขัน จ.นครศรีธรรมราช