ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(งานการพยาบาลผู้ป่วยใน)

ด้วย โรงพยาบาลบางขัน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(งานการพยาบาลผู้ป่วยใน)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ยื่นสมัครได้ตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 2567 – 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 – 15:30
administrator

Leave A Comment