ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โรงพยาบาลบางขัน จ.นครศรีธรรมราช