ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 โรงพยาบาลบางขัน จ.นครศรีธรรมราช